Superwizja

Joanna Pracka – jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr cert. 49, uzyskany w 2013 r.) oraz certyfikowanym superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr cert. 32, uzyskany w 2020 r.) Obecnie uczestniczę w szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – Transference Focused Psychotherapy) organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA), we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczę regularnie w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd), a także International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP) specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości.

W zawodzie psychoterapeuty pracuję od 2006 r., w tym wiele lat w placówkach NFZ w Gdańsku (m.in. Centrum Zdrowia Psychicznego „Optimmed”). Prywatny gabinet psychoterapii prowadzę od 2008 r. korzystając z paradygmatu psychodynamicznego. Obecnie, oprócz pracy psychoterapeutycznej z pacjentami, prowadzę superwizje indywidualne i grupowe, a także zajęcia dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu psychoterapeuty w ramach współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Superwizuję placówki służby zdrowia, personel medyczny w szpitalach psychiatrycznych oraz poradniach zdrowia psychicznego na terenie województwa pomorskiego.

Bronisław Hońca – jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, certyfikowanym psychoterapeutą Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP), absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz superwizorem szkoleniowym wyżej wzmiankowanej Szkoły. Obecnie pozostaję w szkoleniu superwizorskim w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Ponadto ukończyłem Studium Terapii Uzależnień oraz szkoliłem się w psychoterapii integratywnej. Obecnie pozostaję w szkoleniu w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP) i respektuję kodeksy etyczne tychże towarzystw.

Równolegle do pracy psychoterapeuty zajmuję się działalnością dydaktyczną i superwizyjną: prowadzę superwizje indywidualne, seminaria, warsztaty oraz superwizję szkoleniową w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, której zajęcia odbywają się w współtworzonym przeze mnie Pomorskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizuję również zespoły psychoterapeutów w placówkach publicznych.

Pracuję klinicznie od roku 2009, swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia psychoterapii, warsztatów, grup psychoterapeutycznych zbierałem w placówkach NFZ, m.in Szpital MSWiA w Otwocku, Poradnia Leczenia Uzależnień na warszawskiej Pradze, w 2012 roku rozpocząłem prywatną praktykę, którą prowadzę do dziś. Na przestrzeni lat współuczestniczyłem w powstawaniu artykułów, wywiadów w różnych mediach, zapraszam do działu czytelnia na mojej stronie.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne