Szkolenia

Prowadzimy w naszym ośrodku zajęcia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, 2 roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, od września 2022 również zajęcia Specjalistycznego Podyplomowego Szkolenia dla Psychoterapeutów pracujących z osobami z podwójną diagnozą. W ośrodku odbywają się superwizje i tematyczne spotkanie seminaryjne. Tutaj mają również miejsce spotkania Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Sala wykładowa