O nas

Pomorski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Gdańsku z założenia stanowi placówkę psychoterapeutyczno – szkoleniową. Oprócz oferty skoncentrowanej na psychoterapii psychodynamicznej, kierowanej do grona pacjentów, prowadzimy w naszym ośrodku zajęcia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, z ramienia Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, 2 roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, od września 2023 również zajęcia Specjalistycznego Podyplomowego Szkolenia dla Psychoterapeutów pracujących z osobami z podwójną diagnozą. W ośrodku odbywają się superwizje indywidualne i grupowe oraz tematyczne spotkanie seminaryjne. Tutaj również aktualnie mają miejsce spotkania Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kadrę ośrodka stanowią certyfikowani superwizorzy PTPPd, superwizorzy szkoleniowi KCP oraz certyfikowani i będący w procesie certyfikacji psychoterapeuci psychodynamiczni. W obrębie placówki prowadzimy konsultacje do psychoterapii oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.