Psychoterapeuci

Joanna Pracka – jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr cert. 49, uzyskany w 2013 r.) oraz certyfikowanym superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr cert. 32, uzyskany w 2020 r.) Obecnie uczestniczę w szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – Transference Focused Psychotherapy) organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA), we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczę regularnie w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd), a także International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP) specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości.

W zawodzie psychoterapeuty pracuję od 2006 r., w tym wiele lat w placówkach NFZ w Gdańsku (m.in. Centrum Zdrowia Psychicznego „Optimmed”). Prywatny gabinet psychoterapii prowadzę od 2008 r. korzystając z paradygmatu psychodynamicznego. Obecnie, oprócz pracy psychoterapeutycznej z pacjentami, prowadzę superwizje indywidualne i grupowe, a także zajęcia dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu psychoterapeuty w ramach współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Superwizuję placówki służby zdrowia, personel medyczny w szpitalach psychiatrycznych oraz poradniach zdrowia psychicznego na terenie województwa pomorskiego.

Bronisław Hońca – jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, certyfikowanym psychoterapeutą Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP), absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz superwizorem szkoleniowym wyżej wzmiankowanej Szkoły. Obecnie pozostaję w szkoleniu superwizorskim w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Ponadto ukończyłem Studium Terapii Uzależnień oraz szkoliłem się w psychoterapii integratywnej. Obecnie pozostaję w szkoleniu w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP) i respektuję kodeksy etyczne tychże towarzystw.

Równolegle do pracy psychoterapeuty zajmuję się działalnością dydaktyczną i superwizyjną: prowadzę superwizje indywidualne, seminaria, warsztaty oraz superwizję szkoleniową w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, której zajęcia odbywają się w współtworzonym przeze mnie Pomorskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizuję również zespoły psychoterapeutów w placówkach publicznych.

Pracuję klinicznie od roku 2009, swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia psychoterapii, warsztatów, grup psychoterapeutycznych zbierałem w placówkach NFZ, m.in Szpital MSWiA w Otwocku, Poradnia Leczenia Uzależnień na warszawskiej Pradze, w 2012 roku rozpocząłem prywatną praktykę, którą prowadzę do dziś. Na przestrzeni lat współuczestniczyłem w powstawaniu artykułów, wywiadów w różnych mediach, zapraszam do działu czytelnia na mojej stronie.

Anna Zabuska – jestem psychologiem (UG, specjalizacja z psychologii klinicznej), psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez PTP. Absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, również w paradygmacie psychodynamicznym.
Swoją praktykę psychoterapeutyczną rozpoczęłam w 2016 roku jako kooterapeuta grupy młodzieżowej, następnie terapeuta procesów indywidualnych.
Obecnie pracuję w NZOZ Przychodnia Morena, odbywam staż w UCK (Klinika Psychiatrii Dorosłych), kontynuuję praktykę prywatną. Przyjmuję dorosłych i młodzież. Od września 2022r. wchodzę w skład zespołu POPP-u.
Posiadam również wykształcenie filologiczne, mam 14-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z młodzieżą.
Uczestniczyłam w wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Sandra Mikulewicz – jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Psychologię, Specjalność Kliniczną oraz Sądowo-Penitencjarną na Uniwersytecie Gdańskim ukończyłam w 2014 roku. Jestem również absolwentką Studium Terapii Depresji prowadzonym przez Psyche Lech Kalita.
Doświadczenie zdobywałam w państwowym Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz w Centrum Terapii i Rozwoju Przestrzeń.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i respektuję ich kodeks etyczny, ponadto pracuję w zgodzie ze standardami Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji i ustawicznie się rozwijam.
Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę, aktywnie uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Ewa Szkoda – jestem psychoterapeutką prowadzącą psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ustawicznie rozwijam swoje kwalifikacje kształcąc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz aktywnie uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Doświadczenie zdobywam między innymi pracując z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinami w ramach placówki wsparcia dziennego. Obecnie związana jestem z Pomorskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Gdyńskim Ośrodkiem Stażowo-Terapeutycznym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni.

Natalia Kowalska – jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w paradygmacie psychodynamicznym. Obecnie w trakcie szkolenia terapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 5 letnie studia magisterskie o specjalizacji psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w 2018 roku. Jestem również absolwentką studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży przy KCP. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnym superwizjom u certyfikowanych superwizorów PTPP. Stale poszerzam swoją wiedzę i uczestniczę w seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego.

Małgorzata Sitniewska – Kazimierczyk – jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyłam roczne seminarium psychoanalityczne w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Jestem w trakcie certyfikacji z seksuologii klinicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Regularnie podnoszę swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach doszkalających z zakresu seksuologii organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Aktualnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuję pod stałą superwizją.

Sebastian Ogiejko – jestem psychologiem i psychoterapeutą, ukończyłem 4-letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
Doświadczenie w ramach pomocy, wsparcia psychologicznego i psychoterapii zdobywałem w kontakcie z pacjentami, pracując na oddziałach szpitalnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Przez blisko 5 lat koordynowałem funkcjonowanie klubu samopomocy dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. W tym czasie miałem też okazję współprowadzić roczne cykle grup psychoterapeutycznych dla osób z tzw. podwójną diagnozą. Nieprzerwanie od 2016 roku jestem członkiem Zespołu Leczenia Środowiskowego w gdyńskim Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Esculap”, w ramach którego realizuję długoterminowe wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Od 2019 roku, przez blisko 4 lata, byłem związany z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni, w którym byłem odpowiedzialny za funkcjonowanie ośrodków oferujących interwencję całodobową i wsparcie specjalistyczne.
Ważnym elementem mojej tożsamości zawodowej jest zaangażowanie w projekty społeczne, w ramach których współtworzyłem kampanie dotyczące zdrowia psychicznego oraz internetowe narzędzia oferujące wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Prowadziłem warsztaty i szkolenia dla pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej oraz oświaty.
Aktualnie kontynuuję pracę i rozwój w kontakcie psychoterapeutycznym, w ramach prywatnej praktyki pracuję też w Centrum Terapii Depresji w Gdyni oraz w Pomorskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Gdańsku – Wrzeszczu. Współpracuję także z Uniwersytetem SWPS, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Judyta Pejs – jestem psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tytuł magistra psychologii uzyskałam kończąc jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PTPPd i PTS. Swoja pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Rozwój i poszerzanie wiedzy jest dla mnie integralną częścią pracy psychoterapeuty, dlatego nieustannie pogłębiam swoją wiedzę aktywnie uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.